สถานที่เหมาะสำหรับการพักจักรยาน

จุดนัดพับคนรักมอเตอร์ไซต์

(ภาพวัน Chopper Day)

ขอบคุณภาพจากกล้องคุณลูกค้า

เยี่ยมชมสวนผักผลไม้ปลูกโดยร้านก่องกานท์

%d bloggers like this: